ROD PIAST Wierzenica

1. Wymiana 600 metrów bieżących kabli zasilających działki i lampy na obydwu sektorach. Co roku zmagamy się z awariami zasilania spowodowanymi przez stare kable aluminiowe założone przed 30 laty. Obecne kable są zużyte i skruszałe oraz mają za mały przekrój w stosunku do bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zarząd wnioskuje o wymianę pozostałych kabli na jesieni 2017 roku. Równocześnie podczas prac ziemnych przygotowane zostaną stanowiska pod dodatkowe lampy, żeby pokryć wszystkie niedoświetlone miejsca. Szczegółowy plan został wywieszony na tablicach ogłoszeniowych. Całość inwestycji jest szacowana na około 45 000 PLN co daje około 335 zł na działkę. Zarząd proponuje pokryć tą kwotę wpłatami działkowców – w 5 miesięcznych ratach po 67 zł – od maja do września 2017 roku. Równocześnie Zarząd starać się będzie o dofinansowanie z Okręgowego Zarządu PZD.
2. Wymiana pozostałych 30 liczników elektrycznych na elektroniczne. Wszystkie liczniki będą w tym roku wymienione na elektroniczne.
3. Wymiana 4 pokryw studzienek wodomierzowych na żeliwne, co spowoduje łatwiejszy i szybszy dostęp do całej instalacji przez konserwatora.
4. Przygotowanie parkingu dla samochodów na sektorze B na 6 pojazdów przy bramie wjazdowej.
5. Zorganizowanie tradycyjnej imprezy na Dzień Działkowca z licznymi atrakcjami.
6. Konserwacja bram wjazdowych
7. Zakup programu księgowego

Dodatkowo Zarząd realizować będzie zadania statutowe:

1. Wykonywanie zadań statutowych wynikających z Regulaminu i Statutu ROD
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym majątku ROD PIAST, w tym wymiana uszkodzonych zaworów
3. Zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej do poszczególnych działek na terenie ROD
4. Utrzymanie terenu Ogrodu i terenu przyległego w czystości i porządku
5. Sprawowanie nadzoru nad regularnym wywozem odpadów komunalnych
6. Konserwacja infrastruktury Ogrodu