ROD PIAST Wierzenica

SKŁADKA

Składka członkowska                                                                                                                           6 zł  rocznie za działkę

Opłata ogrodowa                                                                                                                                  0,90 zł / 1 m2

Opłata za śmieci - dla mieszkańców - od osoby na miesiąc                                                                7,00 zł

Opłata za śmieci - dla niemieszkańców - rocznie za działkę                                                              14,00 zł

OPŁATY EKSPLOATACYJNE

Energia elektryczna                                                                                                                         0,52 zł / 1 kWh

Woda w okresie letnim                                                                                                                    2,00 zł / 1 m3

INWESTYCJE

Wymiana kabli energetycznych                                                                                                 335,00 zł rocznie

   - płatne w 5 miesięcznych ratach (od maja do września 2017)                                                67,00 zł miesięcznie

POZOSTAŁE OPŁATY

Opłata inwestycyjna (zakup działki)                                                                                            1350,00 zł

Opłata wpisowa                                                                                                                            300,00 zł

Podłączenie prądu do altany                                                                                                        150,00 zł

Zatwierdzenie projektu budowy / rozbudowy altany                                                                       60,00 zł

Ponowne podłaczenie energii elektrycznej lub wody po odłączeniu spowodowanym zaległościami płatniczymi                                                                                                                                     50,00 zł

Zwrot kosztów związanych z usunięciem skutków samowolnego otwarcia szafki licznikowej                                                                                                                                                            150,00 zł

Zwrot kosztów związanych z usunięciemi skutków samowolnego otwarcia studni wodomierzowej                                                                                                                           200,00 zł

Opłata za otwarcie studni                                                                                                             10,00 zł