ROD PIAST Wierzenica

 OGŁOSZENIA

Aktualne saldo zobowiązań wobec Ogrodu można uzyskać drogą mailową pod adresem kontakt@rodpiast.pl

Pod tym adresem proszę również o zgłaszanie się osób, które chciałyby pomóc w prowadzeniu strony Internetowej lub mają ciekawe dokumenty, zdjęcia itp. dotyczące naszego Ogrodu.

ZBIERANIE OPŁAT

13 stycznia godz. 12 - 12.30

ZEBRANIE ZARZĄDU

13 stycznia godz. 13

UZYSKANIE PRAWA DO DZIAŁKI

Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Działkowców podane są warunki jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać prawo do działki wraz z wzorami dokumentów - w podanym linku.

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA

W imieniu Zarządu ROD Piast informuję, że w Urzędzie miasta Swarzędz jest do wglądu Miejscowy Plan Zagospodarowania „Dolina Rzeki Głównej”. W planie tym teren ponad połowy działek sektora A przeznaczony jest pod budowę obwodnicy Swarzędza i Gruszczyna – według dołączonej mapki.

Według dostępnej mapy poniższe działki ulegną likwidacji lub będą mieć zmienione granice: A1 – A16, A35 – A58, A-68 – A78, A89 – A91

W związku tym proszę wszystkich działkowców o wszelkie możliwe formy protestu.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

A-51 tel. 725-089-738

B-11 tel. 608-477-475