ROD PIAST Wierzenica

 OGŁOSZENIA

Aktualne saldo zobowiązań wobec Ogrodu można uzyskać drogą mailową pod adresem kontakt@rodpiast.pl

Pod tym adresem proszę również o zgłaszanie się osób, które chciałyby pomóc w prowadzeniu strony Internetowej lub mają ciekawe dokumenty, zdjęcia itp. dotyczące naszego Ogrodu.

ZBIERANIE OPŁAT

14 kwietnia godz. 12

ZEBRANIE ZARZĄDU

14 kwietnia godz. 13

WŁĄCZENIE WODY

7 i 8 kwietnia 

WALNE ZEBRANIE

12 maja godz. 12 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

25 sierpnia

UZYSKANIE PRAWA DO DZIAŁKI

Na oficjalnej stronie Polskiego Związku Działkowców podane są warunki jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać prawo do działki wraz z wzorami dokumentów - w podanym linku.

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA

W imieniu Zarządu ROD Piast informuję, że w Urzędzie miasta Swarzędz jest do wglądu Miejscowy Plan Zagospodarowania „Dolina Rzeki Głównej”. W planie tym teren ponad połowy działek sektora A przeznaczony jest pod budowę obwodnicy Swarzędza i Gruszczyna – według dołączonej mapki.

Szczegółowy plan na zdjęciu satelitarnym 

Poglądowy szkic na mapie ogrodu

Według dostępnej mapy poniższe działki ulegną likwidacji lub będą mieć zmienione granice: A1 – A16, A35 – A58, A-68 – A78, A89 – A91

W związku tym proszę wszystkich działkowców o wszelkie możliwe formy protestu.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ